martes, 9 de noviembre de 2010

IMPACTE DE LES NOVES TECNOLOGIES ALS ADOLESCENTS.


Una de les coses del segle XXI que ha evolucionat més ràpid és l'avanç de les noves tecnologies, i el seu ús comú.
Açò és perquè l'èsser humà utilitza el seu temps lliure fent coses que produeixquen plaer, com a activitat recureixen a l'oci, i a la tecnologia, els adolescents són els que més utilitzen aquestes tecnologies ja que han evolucionat aquestes, i com que no es disenyen altres activitats per al temps lliure actives i no pasives, aquests decideixen pasar el temps utilitzant dites tecnologies.
Molts adolescents pasen moltísimes hores connectats a aparells tecnològics, aquests fan que el seu interes per ells augmente i el interés per altres coses com els estudis la lectura descendisca. Les gasten bé per comunicar-se, jugar, conèixer gent, etc...
L'ús masiu daquestes pot produir: HIPODINAMIA, FALTA DE CONCENTRACIÓ EN LES TASQUES, INEFICÀCIA ESCOLAR, CONFLICTES SOCIALS, ANOMIA SOCIAL I SEDENTARISME entre altres..
El que té la activitat entre els objectius és la integració social, la atenuació del procés d'estrés, i l'armonització del treball, i vida familiar y social.

Julia Bolinches Ramón

No hay comentarios:

Publicar un comentario