martes, 1 de febrero de 2011

ENQUESTA: ÚS DE LES TECNOLOGIES EN ELS ADOLESCENTS

1- Mitjans que tenen:

1.1- Tens ordinador a casa? si - no
1.2- Disposes de connexió a internet? si - no
1.3- Tens telèfon mòvil? si - no
1.4- Disposes d'una tele personal? si - no
1.5- Tens alguna videoconsola o aparell de joc? si - no


2- Frequència en que utilitzes les tecnologies:

2.1- Quant de temps diari dediques a Internet? gens - poc - normal - prou - molt
2.2- Quant de temps diari utilitzes el mòvil per comunicar-te? gens- poc - normal - prou -
molt
2.3- Quant de temps diari dediques al mòvil per a altres aplicacions? gens - poc - normal -
prou - molt
2.4- Quant de temps diari dediques per a veure la televisió? gens - poc - normal - prou - molt
2.5- Quant de temps diari dediques a les videoconsoles? gens - poc - normal - prou - molt


3- Finalitat que té utilitzar aquestec tecnologies:

3.1- Utilitzes Internet per a buscar informació que et puga ajudar en els estudis? si - no
3.2- Utilitzes Internet per a relacionar-te amb els teus amics? si - no
3.3- Utilitzes la televisió per a informar-te? si - no
3.4- Utilitzes la televisió com a mitjà d'entreteniment? si - no
3.5- Utilitzes les videoconsoles com a l'única font d'entreteniment? si - no


4- Rendiment escolar segons la utilització de les tecnologies:

4.1- Quantes hores li dediques al estudi? 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - més
4.2- Quin percentatge d'assignatures aprovades tens a final del trimestre? 10%,30% - 30%,50%
50%,70% - 70%,100%
4.3- Penses que l'ús d'aquestes tecnologies a afectat el teu rendiment escolar? si - no
4.4- Creus que afecten positiva o negativament? positiva - negativament
4.5- Penses que Internet et facilita l'estudi? si - no

No hay comentarios:

Publicar un comentario