miércoles, 20 de octubre de 2010

METODOLOGIA DE LA INFORMACIÓ: ÚS DE LA TECNOLOGIA EN ELS ADOLESCENTS

- Primer hem d'organitzar en un calendari el plà de treball.
- Després buscarem informació sobre el tema del nostre tema.
- Ens ajudarem d'Internet, revistes, periòdic, televisió etc..., per a trovar informació, opinions, recomanacions i
  tot tipus d'informació que ens ajude a desenvolupar el tema del treball.
- A continuació elaborarem l'enquesta i la passarem a la mostra que hem triat.
- Una vegada tenim l'enquesta contestada, analitzarem la informació que hem extret d'ella.

No hay comentarios:

Publicar un comentario