miércoles, 20 de octubre de 2010

METODOLOGIA DE LA INFORMACIÓ: ÚS DE LA TECNOLOGIA EN ELS ADOLESCENTS

- Primer hem d'organitzar en un calendari el plà de treball.
- Després buscarem informació sobre el tema del nostre tema.
- Ens ajudarem d'Internet, revistes, periòdic, televisió etc..., per a trovar informació, opinions, recomanacions i
  tot tipus d'informació que ens ajude a desenvolupar el tema del treball.
- A continuació elaborarem l'enquesta i la passarem a la mostra que hem triat.
- Una vegada tenim l'enquesta contestada, analitzarem la informació que hem extret d'ella.

ÚS DE LA TECNOLOGIA ENTRE ELS ADOLESCENTS

Hem elegit este tema, perquè creguem que és un tema senzill on hi ha molta variació.
Hui en dia, els adolescents empleen molt de temps lliure en les tecnologies, móbils, ordinadors etc...
Volem averiguar la frequència en la que els adolescentss fan ús d'aquestes tecnologies.
Quines són les més utilitzades i quines característiques positives i negatives tenen per als joves.